Vinfabriken

Vinfabriken


Vinfabriken byggdes 1865 av bruksförvaltare Harald Wilhelm Lundqvist. Harald Wilhelm Lundqvist föddes 1823 på Hellefors bruk i Sörmland, han kom till Sundsvall på 1850-talet efter att ha genomgått Bergmansskolan i Filipstad.


En tid var han förvaltare på Åvike och Norafors järnbruk men flyttades sedan till Finland som bruksinspektor vid Fredriksfors bruk. Därifrån kom han till Sundsvall 1865 och byggde då upp vinfabriken.


I Vinfabriken tillverkades det omtalade calabravinet och punscher med romantiska namn som "Conversationspunsch" och "Smultronpunsch". Vinet och punscherna framställdes naturligtvis ej av druvor utan pressades av inhemska bär och frukter. När produktionen stod som högst år 1874, tillverkades 16 835 kannor (1 kanna = 2,6 l) calabravin till ett värde av 25 000 riksdaler.


År 1875 grundade HB Lundqvist "Grönborgs Bryggeribolag" tillsammans med skeppsredare LM Altin och grosshandlare CO Wessén. Bryggeribyggnaderna stod färdiga 1877. Många resenärer västerifrån band upp sin häst vid Vinfabriken eller "Grönborgs" för att släcka sin törst vid "källan" så att säga.


År 1978 beslöts att flytta den gamla Vinfabriken upp till Norra berget, där den 1980 återinvigdes i närvaro av representanter för kommunen, Hembyggdsförbundet, donatorer och anställda.

Bredsjöstugan     Kyrkladan     Gesällhärberget     Gullgårdsstugan     Vinfabriken