Vapen


På vår vapenavdelning hittar du bl.a olika jaktgevär och armégevär. Du finner också kruthorn, kulor och hagel, kultänger och hageltänger. Vi har även björnsaxar och andra fällor.

Vapen


En speciell bössa som användes vid säljakt finns också i vår utställning.


I Sundsvalls stadsvapen finns två korslagda muskötgafflar. Det vittnar om att gevärsfaktoriet var av central betydelse för staden som grundades 1621.


Medelpads Fornminnesförening   2013 ©