Kopparslageri


Kopparslageri


Sundsvall fick sitt första kopparslageri redan på 1700- talet. Den förste kände kopparslagaren hette Jonas Larsson. Under 1700- talet och början av 1800- talet var det stor efterfrågan på koppar och kopparprodukter. Under 1900- talet försvann kopparen nästan helt och ersattes av andra material som till exempel aluminium och rostfritt stål


 
I utställningen finns en stor kopparlåda för kanonkulor, en vattenså samt ett flertal mått och pannor.Liksom inom många andra yrken under skråtiden ägdes verkstaden av en mästare som sedan anställde lärlingar och gesäller.Under 1700-talets andra hälft utgörs en period av kraftig utveckling för stadens hantverkarkår. Då bildades skråämbeten för skomakare, skräddare, snickare, smeder, garvare, hattmakare och kopparslagare.


År 1847 bildades Fabriks- och hantverksföreningen i Sundsvall. Namnet ändrades år 1990 till Företagarna i Sundsvall.


             Klockgjuteri    Kopparslageri     Musikinstrumentmakeri    Urmakeri< Bakåt

< Hem