Klockgjuteri

Klockgjuteri


Sundsvalls Verkstäders historia kan spåras tillbaka till år 1756 då klockgjutaren C J Linderberg började sitt klockgjuteri vid "Västra tjärnen" (Bünsowska tjärnen).


Carl Jacob Linderberg kom till Sundsvall år 1746, troligen i samband med omgjutningen av storklockan och nygjutningen av mellanklockan i Sundsvalls kyrka. Ett uppdrag hos Erik Hilleströms klockgjuteri i Gävle. Carl Jacob var etablerad klockgjutare i Sundsvall 1756. År 1759 fick han burskap i staden.


År 1795 överlät Carl Jacob verksamheten till sonen Esaias Linderberg, som var klockgjutare och tillverkare av ljuskronor.

Efter Esaias död år 1822 övertog brodern, Per Linderberg, företaget. Per blev den tredje innehavaren av klockgjuteriet.


Nils Petter Linderberg, Pers son hade hantverkarmärke NPL. Han var klockgjutare och tillverkare av kyrkklockor, skepps- och hästklockor, selbeslag och bjällror, möbelbeslag, ventiler, kranar och ett stort sortiment av metallvaror fram till 1883.


Nils Petters son Per Johan var under många år verkmästare hos fadern, men avled år 1879.


Nils Gustaf Linderberg, Nils Petters andra son, fick nu bära yrkes- och familjetraditionen vidare. Men han lyckades inte vidareutveckla det linderbergska familjeföretaget så det slutade med konkurs 1892. Det Lindbergska klockgjuteriet befann sig i samma släkts ägo fram till år 1893.


Tio år före sin död hade Nils Petter Linderberg en lärling, Johan David Grundberg, som sedemera blev "ledande kraft" i fortsatt verkstads-industri i bolagsform.

År 1904 ändrades namnet till Sundsvalls Verkstäder. Först år 1907 upphörde gjuteriet vid Bünsowska tjärnen med sin verksamhet sedan det under cirka 150 år försett hela Norrland med kyrkklockor, ljuskronor, lampetter m.m. År 1907 flyttade företaget till sin nuvarande plats vid Fabriksgatan. Sedan dess har företaget haft många produkter på tillverkningsprogrammet. Den huvudsakliga tillverkningen idag är maskiner för framställning av emballageglas och ägs av Emhart, Usa.


 Klockgjuteri    Kopparslageri    Musikinstrumentmakeri    Urmakeri< Tillbaka

< Hem