Museet

Hantverks- och Sjöfartsmuseét på Norra Stadsberget


Hantverks- och Sjöfartsmuseet på Norra Berget uppfördes 1942-44 på initiativ av Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening.

Museet ritades av stadsarkitekten H. Hamrin.


Museet dokumenterar inte bara hantverket utan också sjöfarten. Här finns bl a en rad målningar av fartyg som haft Sundsvall som hemort och varit reguljära gäster i hamnen.
Vårt museum/Skvaderboden har öppet året om! 

Museum onsd, torsd, fred, 11.00-15.30

Skvaderboden onsd, torsdag, fred,  11.00-16.00
·  Kulturminnen i form av byggnader och föremål från självhushållstiden

·  Stadsparken där du kan vandra och uppleva nutid och dåtid

·  Museets utställningar om olika hantverk, sjöhistoria, lokal kulturhistoria och samehistoria

·  Äkta lanthandelsatmosfär i vår butik: Skvaderboden


Medelpads Fornminnesförening   2013 ©