Gullgårdsstugan

  Gullgårdsstugan


Gullgårdsstugan är byggd 1844 i Gullgårds by i Fränsta. Sedan huset varit obebott ett antal år, skänktes det år 1984 till Fornminnesförenigen av den sista ägaren.


På hösten 1984 påbörjade nedtagning och uppmärkning av Gullgårdsstugan för flyttning och återuppbyggnad inom Fornminnesföreningens område på Norra berget. Vid rivningen tillvarotogs drevmaterial kring fönster och dörrar. Drevmaterialet bestod till stora delar av utslitna kläder. Även restbitar av tapeter tillvaratogs. Efter mycket försiktig hantering av de tillvaratagna resterna kunde 23 olika tapeter och bårder tas fram. I mars 1991 var  byggnaden klar för invigningen på Norra berget.
 

Bredsjöstugan     Kyrkladan     Gesällhärberget     Gullgårdsstugan     Vinfabriken