Café Gesällen

Gesällhärbärget


Gesällhärbärget är en timrad envåningsbyggnad från 1700- talet som tidigare stått "Väst på stan" i Sundsvall, på Storgatans norra sida strax ovanför Widesbron.


Stugan uppfördes först som tullstuga. Senare blev den mötesplats för gesäller inom olika skrån och hantverk. Innehåller gillesal (spis med häll från 1791) och två gesällrum. Till gården hörde timrat uthus med ladugård.


Man kan utgå ifrån att kring det stora långbordet i köket har många kontrakt slutits mellan mästare och gesäll, att många historier från långväga vandringar berättats här i glada vänners lag med ölstånkans innehåll som extra inspirationskälla.


Gesällerna (av tyskans Geselle= kamrat) var under skråväsendets tid benämningen på de yrkeskunniga arbetare inom hantverksyrkena, vilka efter fullgjord lärlingstid avlagt prov på yrkesskicklighet, gesällprov.


En gesäll kunde enligt skråsystemet ej arbeta självständigt inom sitt yrke utan var anställd hos en mästare, som då också var gesällens husbonde.


Gesällen vidareutbildade sig genom att arbeta under flera mästare (ofta utomlands) på en gesällvandring. Han kunde efter viss tid och avlagt mästarprov, eventuellt antas som mästare.


Skråväsendet avskaffades i Sverige 1846, men gesällinstitutionen levde kvar och blev med tiden enbart förknippad med yrkesutbildning. Idag handlägger och utfärdar Centrala Hantverksrådet i Leksand gesällbrev i ett sextiotal hantverksyrken.


I dag driver vi det mysiga och välbesökta Café Gesällen i Gesällhärbärget. Sommartid kan du sitta ute i innergården, vintertid kan ni fika i värmen från en brasa. Vi serverar våfflor, smörgåsar och hembakt kaffebröd!


Våra öppettider är: månd-sön 11.30 - 15.30