Trampmangeln

Trampmangeln


Byggnaden byggdes troligen i början av 1800- talet och flyttades 1839 från Holmgatan till färgare Wiklunds gård (Widegården) där mangeln användes i färgeriet men även som hushållsmangel.


Byggnaden skänktes av Widesläkten och uppfördes på Norra berget 1910.


I byggnaden finn så vitt vi vet den enda fungerande trampmangeln av den enorma storleken. Även mindre manglar med stenkistor finns.


Numera används trampmangeln som ett visningsbart lagerutrymme för en del av  Fornminnesföreningens många tusen föremål
        Trampmangeln på sin plats väster om Widegården

Bredsjöstugan     Kyrkladan    Gesällhärberget     Gullgårdsstugan     Vinfabriken