Byggnaderna

Byggnaderna


Vi har på vårt område byggnader, alltifrån små härbren till stora gårdar. Byggnaderna kommer från många tidsperioder, den äldsta - Kyrkladan - är från år 1310.


Man kan ströva omkring mellan husen och känna atmosfären från gångna tider. Alla byggnader har sin egen historia och här kan du läsa lite mer om :


Bredsjöstugan     Kyrkladan     Gesällhärberget     Gullgårdsstugan     Vinfabriken
Medelpads Fornminnesförening   2020 ©