Bredsjöstugan

Bredsjöstugan


Mangårdsbyggnad från Bredsjön, Ljustorps socken,(mangårdsbyggnad = manbyggnad: en gårds huvudbyggnad). Uppförd under 1700-talets första hälft av finnen Daniel Mattson. Flyttad till Norra Berget år 1909.


Det var fornminnesföreningens första byggnad på berget, skänkt av EA Enhörning, som var styrelseledamot i föreningen. Byggnaden är en envånings timrad parstuga, täckt av näver med takträn. Dörr- och portalomfattning är från senare tid. Förstukvisten är tagen från annan gård i trakten.


Då stugan år 1909 flyttades till Norra Berget hade den en kökskammare på baksidan som ej återuppfördes. Stugan har tre rum och en liten förstuga. Mellan köket i den ena änden och storstugan i den andra änden ligger innanför förstugan den så kallade lillkammaren. Storstugans väggar pryddes förr av en rad målningar från 1808.


Större delen av den sortens målningar i Medelpad utfördes på den tiden av kringvandrande dalkarlar. Dalmålningarna är numera nedtagna och förvaras och skyddas från starkt dagsljus. De är omskrivna i "Ångermanland- Medelpad 1992-93" av Åke Hanaeus.


I en synehandling från 1753 framgår det att på gården fanns stall, fähus, visthus, brygghus, redskapsbod, foderbod, stolphärbärge, kornlada, ria med ugn, torkbastu med lavar och hemlighus (utedass). Gårds-anläggningen torde ha bildat en fyrkant.

Bredsjöstugan     Kyrkladan     Gesällhärberget     Gullgårdsstugan     Vinfabriken