Årsmöte 2020

Alternativt årsmöte genomfört!


Onsdag 3 juni kl 14.00 hade MFF ett alternativt årsmöte i biblioteket på Hantverksmuséet, Norra berget.


Närvarande var tillförordnad ordförande Inge Andersson, revisor Claes Håkan Sjölund, verksamhetsansvarig Mikael Bergqvist och styrelseledamot Anita Vestling.


Kuverten vi fått från medlemmarna angående poströstning öppnades och rösterna kontrollräknades. Det var sammanlagt 60 röstsedlar, varav 4 stycken som inte var fullständigt ifyllda. Inga nejröster fanns med i brevskörden.


Härmed meddelas därmed att alla frågor på röstsedeln är med ett ja besvarade.


Följande styrelseledamöter är valda:


Nyval av f.d. vice ordförande Inge Andersson som ordförande för ett år.


Omval av Staffan Eriksson och Britt-Marie Neijman för två år.


Nyval av Katarzyna Forsberg för två år.


Nyval av Carola Nordbäck för ett år.


Val av ersättare. Nyval av Anita Vestling för ett år.


Omval av Ingrid Svensson för ett år.


Val av två revisorer. Nyval av Ted Sundberg för ett år. Omval av Andreas Wallin för ett år.


Val av revisorssuppleant för ett år. Nyval av Claes Håkan Sjölund valdes för ett år.


Val av valberedning. Martin Sandström och Birger Nordin kvarstår. Birger Nordin är sammankallande.


Ledamöterna Ulf Carlsson och Olle Burlin kvarstår ett år till.


Vi ser fram emot ett spännande nytt verksamhetsår!