Hantverk

Hantverk

 

I vårt museum presenterar vi en mängd olika hantverk såsom skrädderi, skomakeri, bokbinderi, blockmakeri, kopparslageri m fl.

Vi ska presentera dessa närmare:

 

 

 

Under 1700-talets andra hälft utgörs en period av kraftig utveckling för stadens hantverkarkår. Då bildades skråämbeten för skomakare, skräddare, snickare, smeder, garvare, hattmakare och kopparslagare.

 

År 1847 bildades Fabriks- och hantverksföreningen i Sundsvall. Namnet ändrades år 1990 till Företagarna i Sundsvall.