Trampmangeln

Trampmangeln

 

Byggnaden byggdes troligen i början av 1800- talet och flyttades 1839 från Holmgatan till färgare Wiklunds gård (Widegården) där mangeln användes i färgeriet men även som hushållsmangel.

 

Byggnaden skänktes av Widesläkten och uppfördes på Norra berget 1910.

 

I byggnaden finn så vitt vi vet den enda fungerande trampmangeln av den enorma storleken. Även mindre manglar med stenkistor finns.

 

Numera används trampmangeln som ett visningsbart lagerutrymme för en del av Fornminnesföreningens många tusen föremål

 

 

 

Trampmangeln på sin plats väster om Widegården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredsjöstugan Kyrkladan Gesällhärberget Gullgårdsstugan Vinfabriken